top of page

όροι και Προϋποθέσεις

Η τιμή των εμπορευμάτων μας όπως αναφέρεται στο goados.co είναι η Μέγιστη Λιανική Τιμή (MRP) για το εν λόγω προϊόν. Αυτό το MRP θα περιλαμβάνει όλους τους τοπικούς φόρους που ισχύουν στην Ινδία. Ενδέχεται να χρεωθούν πρόσθετοι ισχύοντες φόροι ανάλογα με τον προορισμό στον οποίο πρέπει να αποσταλεί η παραγγελία. Ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται και χρεώνεται στην παραγγελία θα περιλαμβάνει το συνδυασμένο φορολογικό συντελεστή τόσο για τους κρατικούς όσο και για τους τοπικούς φορολογικούς συντελεστές, σύμφωνα με τη διεύθυνση όπου αποστέλλεται η παραγγελία. Η GOADOS διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει φόρους ή/και άλλες εισφορές/δασμούς/επιβαρύνσεις που μπορεί να χρειαστεί να επιβαρυνθεί επιπλέον των κανονικών φόρων που μπορεί να πρέπει να πληρώσει. Ενδέχεται επίσης να χρεώσουμε χρεώσεις παράδοσης που μπορεί να περιλαμβάνουν ταχυδρομικές χρεώσεις / χρεώσεις αποστολής κ.λπ. Αυτό μπορεί να ισχύει για τη χώρα σας.

Ακύρωση παραγγελίας από Goados

Λόγω αναπόφευκτων συνθηκών, ενδέχεται να υπάρξουν φορές που ορισμένες παραγγελίες που έχουν υποβληθεί έγκυρα ενδέχεται να μην υποβληθούν σε επεξεργασία ή να μην μπορούν να αποσταλούν. Η GOADOS διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία για οποιονδήποτε λόγο. Ορισμένες καταστάσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της παραγγελίας σας περιλαμβάνουν περιορισμούς στις διαθέσιμες ποσότητες για αγορά, ανακρίβειες ή λάθη σε πληροφορίες προϊόντων ή τιμολόγησης, προβλήματα που εντοπίστηκαν από το τμήμα πίστωσης και αποφυγής απάτης ή οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος. Μπορεί επίσης να απαιτήσουμε πρόσθετες επαληθεύσεις ή πληροφορίες πριν αποδεχθούμε οποιαδήποτε παραγγελία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν το σύνολο ή μέρος της παραγγελίας σας ακυρωθεί ή εάν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για την αποδοχή της παραγγελίας σας. Εάν η παραγγελία σας ακυρωθεί μετά τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας/χρεωστικής κάρτας σας/οποιουδήποτε άλλου τρόπου πληρωμής, το εν λόγω ποσό θα αντιστραφεί στον Λογαριασμό σας/ ανάλογα με την περίπτωση στην πηγή της πληρωμής εντός 30 εργάσιμων ημερών . Οποιοσδήποτε τύπος κουπονιού που χρησιμοποιείται σε αυτές τις παραγγελίες θα επιστρέφεται και θα διατίθεται στον χρήστη σε περίπτωση ακύρωσης από την GOADOS.

Πληρωμή

Ενώ χρησιμοποιούμε οποιονδήποτε από τους τρόπους πληρωμής που προσφέρουμε, δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα σε εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: (α) έλλειψη εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε συναλλαγή (β) ή υπέρβαση του παρόντος ορίου που έχει συμφωνηθεί αμοιβαία από εσάς και μεταξύ της «Τράπεζάς σας»· (γ) ή τυχόν ζητήματα πληρωμής που προκύπτουν από τη συναλλαγή· (δ) ή απόρριψη της συναλλαγής για οποιονδήποτε άλλο λόγο/ους.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται έναντι των αγορών/υπηρεσιών στο GOADOS.CO από εσάς θα αντιστοιχούν στο MRP που εμφανίζεται στον ιστότοπο και θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των υπηρεσιών διαδικτυακής πύλης πληρωμών τρίτων, όπως έχουν υιοθετηθεί και ισχύουν για τη συναλλαγή σας, όπως εγκρίθηκε από την GOADOS . Προτού σας αποστείλουμε την παραγγελία σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε δικαιολογητικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εκδοθείσας ταυτότητας και της διεύθυνσης της κυβέρνησης) για να βεβαιωθείτε ότι είστε ιδιοκτήτης του μέσου πληρωμής που χρησιμοποιείτε για την αγορά σας. Αυτό γίνεται έτσι ώστε να διασφαλιστεί ένα ασφαλές και πλήρως αποδεδειγμένο περιβάλλον διαδικτυακών αγορών στους χρήστες μας.

Η GOADOS μπορεί να χρησιμοποιήσει PaisaPay, PayPal, Paytm και άλλες εγκαταστάσεις τρίτων, για πληρωμές στον Ιστότοπο. Τέτοιες πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών ή μέσω συναλλαγών με αντικαταβολή, όπως επιτρέπεται από την GOADOS, η οποία είναι κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η χρήση τέτοιων υπηρεσιών τρίτων θα διέπεται από τη Συμφωνία χρήστη, τους Όρους, Προϋποθέσεις πωλητή και άλλους κανόνες και πολιτικές που μπορεί να απαιτούνται και ισχύουν για τη φύση των δραστηριοτήτων σας.

Επιστροφές χρημάτων & επιστροφές

Η GOADOS θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραδώσει προϊόντα χωρίς ελαττώματα στους αγοραστές. Η GOADOS δεν αναλαμβάνει τον τίτλο οποιουδήποτε επιστρεφόμενου προϊόντος που έχει αγοράσει ο χρήστης, εκτός εάν το προϊόν παραληφθεί από την GOADOS. Οποιοδήποτε προϊόν αγοράζεται στον ιστότοπό μας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν που παραδίδεται είναι κατεστραμμένο ή έχει κατασκευαστικά ελαττώματα. Οι επιστροφές χρημάτων θα πραγματοποιούνται ως προς την πίστωση καταστήματος που μπορεί να εξαργυρωθεί για ένα έτος. Οποιαδήποτε επικοινωνία λαμβάνεται μετά από 48 ώρες από την παράδοση δεν πληροί τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν καλύπτεται ρητά από την εγγύηση του προϊόντος, ακόμη και σε περίπτωση που το εν λόγω προϊόν έχει παραδοθεί λανθασμένα. Τα προϊόντα που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου πώλησης δεν επιστρέφονται ή ανταλλάσσονται.

Η GOADOS έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να καθορίσει εάν μπορεί να εκδοθεί επιστροφή χρημάτων.

Εγγυήσεις & Ευθύνη

Όλες οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά, τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού) και άλλες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή άλλως διατίθενται σε εσάς από την GOADOS παρέχονται ΩΣ ΕΧΟΥΝ και ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά γραπτώς. Η GOADOS δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, το υλικό, τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου λογισμικού) ή άλλες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο σε εσάς μέσω της GOADOS, εκτός εάν άλλως ορίζεται εγγράφως. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση του ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η GOADOS δεν εγγυάται ότι αυτός ο ιστότοπος θα είναι συνεχώς διαθέσιμος ή καθόλου διαθέσιμος ή ότι οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι πλήρης, αληθής, ακριβής ή μη παραπλανητική.

Δεν θα φέρουμε ευθύνη απέναντί σας με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σχέση με το Περιεχόμενο ή τη χρήση ή άλλως σε σχέση με τον Ιστότοπο. Αναγνωρίζετε, με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ότι η χρήση αυτού του ιστότοπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη σας, ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με όλες τις απαραίτητες επισκευές ή επισκευές οποιουδήποτε εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου , και ότι η GOADOS δεν φέρει ευθύνη για ζημιές οποιουδήποτε είδους που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου από εσάς.

Αν και η GOADOS θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των ιστοσελίδων της από ιούς ή άλλη παράνομη χρήση του ιστότοπού της. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι αυτός ο ιστότοπος. πληροφορίες, Περιεχόμενο, υλικά, προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου λογισμικού) ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο σε Εσάς μέσω της Ιστοσελίδας. τους διακομιστές του? ή η ηλεκτρονική επικοινωνία που αποστέλλεται από εμάς δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Τίποτα στον Ιστότοπο δεν αποτελεί, ούτε πρόκειται να συνιστά, οποιουδήποτε είδους συμβουλή.

Όλα τα Προϊόντα που πωλούνται στον Ιστότοπο θα διέπονται αποκλειστικά από τους Ινδικούς Νόμους. Σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να παραδώσουμε τέτοια Προϊόντα λόγω επιπτώσεων διαφορετικών εδαφικών νόμων, θα επιστρέψουμε ή θα δώσουμε πίστωση για το ποσό (εάν υπάρχει) που λάβαμε εκ των προτέρων από την πώληση αυτού του προϊόντος που δεν θα μπορούσε να παραδοθεί σε εσάς . Είναι ΔΙΚΗ ΣΑΣ ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα που αγοράζονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν περιορίζονται στην επικράτειά σας. Η GOADOS δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους αυτής της επικράτειας για οποιοδήποτε προϊόν διατίθεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η GOADOS δεν θα φέρει ευθύνη για ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή από οποιαδήποτε πληροφορία, περιεχόμενο, υλικό, προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου λογισμικού) ή άλλες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο σε εσάς μέσω του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζεται σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, τιμωρητικές και επακόλουθες ζημίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά γραπτώς.

Διαχωρισιμότητα

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στον ιστότοπό μας, τις πολιτικές, τους Όρους Υπηρεσιών και τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Εάν κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις κριθεί άκυρη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστή, αυτή η προϋπόθεση θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιασδήποτε υπόλοιπης προϋπόθεσης.

Ανωτέρας βίας

Η αδυναμία εκ μέρους της GOADOS να εκπληρώσει οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις της και η μη παροχή της Υπηρεσίας, δεν σας δίνει το δικαίωμα να εγείρετε αξίωση κατά της GOADOS ή να αποτελεί παράβαση του παρόντος, στο βαθμό που αυτή η αποτυχία προκύπτει από γεγονός Ανωτέρας Βίας. Εάν, λόγω ανωτέρας βίας, καθυστερήσει η εκπλήρωση από οποιοδήποτε μέρος οποιασδήποτε υποχρέωσης που ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, η περίοδος αυτής της καθυστέρησης δεν θα υπολογίζεται στις υπολογιστικές περιόδους που καθορίζονται από την παρούσα Συμφωνία. Η ανωτέρα βία θα περιλαμβάνει οποιονδήποτε πόλεμο, εμφύλια αναταραχή, απεργία, κυβερνητική ενέργεια, λοκ άουτ, ατύχημα, επιδημία ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός οποιασδήποτε φύσης ή είδους πέραν του ελέγχου της GOADOS που άμεσα ή έμμεσα εμποδίζει ή εμποδίζει το GOADOS να ξεκινήσει ή να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του τις συναλλαγές που προβλέπονται στο παρόν. Συμφωνείτε ρητά ότι η έλλειψη κεφαλαίων σε καμία περίπτωση δεν συνιστά ή θεωρείται γεγονός Ανωτέρας Βίας.

Παράπονο

Οποιαδήποτε παράπονα έχετε μέσω της χρήσης του ιστότοπου μπορούν να απευθύνονται στην «Εξυπηρέτηση πελατών» μέσω email στη διεύθυνση info.goados@gmail.com

Η «Εξυπηρέτηση Πελατών» θα εξετάσει στη συνέχεια το ίδιο και θα δώσει απάντηση εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αυτού του παραπόνου/παραπόνου.

Τέλος αποστολής και επεξεργασίας

Οι χρεώσεις αποστολής και διεκπεραίωσής μας προορίζονται να αποζημιώσουν την GOADOS για το κόστος διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας, χειρισμού και συσκευασίας των προϊόντων που αγοράζετε και την παράδοσή τους σε εσάς.

Διανομή

Η GOADOS καταβάλλει προσπάθειες αλλά δεν εγγυάται την παράδοση των προϊόντων στην καθορισμένη χρονική περίοδο όπως αναφέρεται στην αγορά του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ακυρωθεί η σύμβαση εάν η GOADOS δεν παραδώσει ένα ή περισσότερα προϊόντα εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Ωστόσο, εάν δεν παραλάβετε την παράδοση των αγαθών, η GOADOS μπορεί κατά την κρίση της να σας χρεώσει για επιπλέον κόστος αποστολής.

Απώλεια κατά τη μεταφορά

Η GOADOS θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραδώσει προϊόντα χωρίς ελαττώματα στους αγοραστές. Η GOADOS δεν αναλαμβάνει τον τίτλο οποιουδήποτε επιστρεφόμενου προϊόντος που έχει αγοράσει ο χρήστης, εκτός εάν το προϊόν παραληφθεί από εμάς. Οποιοδήποτε προϊόν αγοράζεται στον ιστότοπό μας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν το προϊόν που παραδίδεται είναι κατεστραμμένο ή έχει κατασκευαστικά ελαττώματα. Τα ελαττωματικά ή/και κατεστραμμένα εμπορεύματα που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο θα κοινοποιούνται στη GOADOS εντός 48 ωρών από την παραλαβή τους. Οποιαδήποτε επικοινωνία λαμβάνεται μετά από 48 ώρες από την παράδοση δεν πληροί τις προϋποθέσεις για επιστροφή, εκτός εάν καλύπτεται ρητά από την εγγύηση του προϊόντος, ακόμη και σε περίπτωση που το εν λόγω προϊόν έχει παραδοθεί λανθασμένα.

Η GOADOS έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να καθορίσει εάν μπορεί να εκδοθεί επιστροφή χρημάτων.

Περιγραφές προϊόντων

Τα προϊόντα που εμφανίζονται στο GOADOS προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Ωστόσο, η GOADOS δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές προϊόντων ή άλλο περιεχόμενο είναι ακριβείς, πλήρες, αξιόπιστο, επίκαιρο ή χωρίς σφάλματα. Εάν ένα προϊόν που προσφέρεται από την GOADOS δεν είναι όπως περιγράφεται, η μόνη σας λύση είναι να επικοινωνήσετε με την GOADOS εντός 48 ωρών από την παραλαβή και η GOADOS riser έχει το δικαίωμα να παρέχει λύση σύμφωνα με την κρίση της. Η GOADOS δεν ευθύνεται να εκδώσει επιστροφές χρημάτων ή να επιτρέψει ανταλλαγές ή/και επιστροφές ως θέμα πολιτικής.

Συμμόρφωση προϊόντος

Τα προϊόντα που εμφανίζονται/πωλούνται στον ιστότοπο της GOADOS κατασκευάζονται/προμηθεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες Τοπικούς Νόμους της Ινδίας και συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα πρότυπα της ινδικής βιομηχανίας.

Αποποίηση ευθυνών για την τιμολόγηση προϊόντων

Οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές που είναι διαθέσιμες στα καταστήματα. Επιπλέον, οι τιμές που εμφανίζονται στους καταλόγους μας είναι προσφορές που μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα για το ίδιο προϊόν. Οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπο τόσο για την Ινδία όσο και για άλλες διεθνείς χώρες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτές οι τιμές αντικατοπτρίζουν μόνο το MRP και δεν περιλαμβάνουν μεταφορικά και φόρους που μπορεί να είναι επιπλέον ανάλογα με την περίπτωση.

Αποποίηση ευθύνης ανακρίβειας

Κατά καιρούς ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον Ιστότοπό μας ή στον κατάλογό μας που μπορεί να περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με τις περιγραφές των προϊόντων, τις τιμές και τη διαθεσιμότητα. Η GOADOS διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξει ή να ενημερώσει τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε την GOADOS (και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τις θυγατρικές της, τις κοινοπραξίες και τους υπαλλήλους της) από και κατά όλων των αξιώσεων, αγωγών, ζημιών, αξιώσεων και ζημιών τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λογικών δικηγόρων». τέλη, ή που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων ή οποιαδήποτε ζημιά στη ζωή ή/και στην ιδιοκτησία που προκαλείται από τα προϊόντα που παραδίδονται.

Αθέτηση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβιάζετε τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Απορρήτου ή άλλους κανόνες και πολιτικές ή εάν δεν είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε ή να επικυρώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε ή εάν πιστεύεται ότι οι ενέργειές σας ενδέχεται να προκαλέσουν νομική ευθύνη για εσάς , άλλους χρήστες ή εμάς, χωρίς περιορισμό στο παρόν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, περιορίζουμε αμέσως τη δραστηριότητά σας, αφαιρούμε τις πληροφορίες σας, προσωρινά/επ' αόριστον αναστείλουμε ή τερματίζουμε ή αποκλείουμε τη συνδρομή σας και/ή αρνούμαστε να σας παρέχουμε πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο. Οποιοσδήποτε χρήστης που έχει τεθεί σε αναστολή ή αποκλεισμό δεν επιτρέπεται να εγγραφεί ή να επιχειρήσει να εγγραφεί σε εμάς ή να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη στιγμή που αυτός ο χρήστης αποκατασταθεί από εμάς.

Παρά τα παραπάνω, εάν παραβιάσετε τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Απορρήτου ή άλλους κανόνες και πολιτικές, διατηρούμε το δικαίωμα να ανακτήσουμε τυχόν ποσά που οφείλετε και οφείλετε σε εμάς και να προβούμε σε αυστηρές νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, παραπομπής στο κατάλληλες αστυνομικές ή άλλες αρχές για την έναρξη ποινικής ή άλλης διαδικασίας εναντίον σας.

Οποιαδήποτε παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος τοπικού νόμου αυτής της επικράτειας θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να περιορίσει αμέσως τη δραστηριότητά σας, να αφαιρέσει τις πληροφορίες σας, να αναστείλει προσωρινά/επ' αόριστον ή να τερματίσει ή να μπλοκάρει τη συνδρομή σας και/ή να αρνηθεί να σας παράσχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο .

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Φροντίδας στο + 91 9xxxxxxxx ή να μας στείλετε κανονικό mail στη διεύθυνση: info.goados@gmail.com

Παραίτηση

Η αποτυχία της GOADOS να εφαρμόσει ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο οποιονδήποτε ή περισσότερους από τους όρους ή τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας δεν αποτελεί παραίτηση από την GOADOS από αυτούς ή από το δικαίωμα οποιαδήποτε μεταγενέστερη επιβολή όλων των Όρων και Προϋποθέσεων της παρούσας συμφωνίας .

Επίλυση διαφοράς

Η παρούσα συμφωνία θα ερμηνευτεί και οι νομικές σχέσεις μεταξύ ΕΣΑΣ και της GOADOS στο παρόν θα καθορίζονται και θα διέπονται σύμφωνα με τους νόμους της Ινδίας. Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ εσάς και της GOADOS σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου ή τις συναλλαγές σας με την GOADOS σε σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα στον ιστότοπο, σε σχέση με την εγκυρότητα, ερμηνεία, εφαρμογή ή παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης των Όρων & Προϋποθέσεων ή/και Πολιτική Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κανόνων και των πολιτικών που περιέχονται στο παρόν, η διαφορά υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Νέου Δελχί.

Οι υποχρεώσεις σας να πληρώσετε τα Τέλη Πληρωμής δεν θα ανασταλούν κατά τη διάρκεια της εκκρεμότητας τέτοιων διαδικασιών.

Κυβερνητικός νόμος

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ή τα έγγραφα των καναλιών πληρωμής τρίτων θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ινδίας.

Αυτό το έγγραφο είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο από την άποψη του νόμου για την τεχνολογία πληροφοριών του 2000 και των τροποποιημένων διατάξεων σχετικά με τα ηλεκτρονικά αρχεία σε διάφορα καταστατικά, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο περί τεχνολογίας πληροφοριών πληροφοριών, 2000.

bottom of page